ZEEUWSE PADDENSTOELENWERKGROEP
Sectretariaat:

Thijs Franse
Cypressenstraat 8
4462 BV Goes
Tel. (0113) 22 82 47
Stuur een E-mailExcursie- en activiteitenprogramma 2017
 • 29 april: De Grevelingendam.
  Aan de westzijde van de dam is een stuk aangeslibd en opgespoten met zand. In die begroeiing gaan we op zoek naar voorjaarspaddenstoelen. Onder de populieren zijn in het verleden Nonnenkapkluifzwammen gevonden. De excursie vertrekt om 13.30 uur vanaf de meest zuidelijke parkeerplaats langs de dam. Vertrek vanaf achterkant van het station Goes om 12.30 uur.

 • 17 mei: Duinen bij Dishoek/Valkenisse.
  In de duinen bij Valkenisse ligt een voormalig waterwingebied. Nu is het gebied een natuurgebied bestaande uit open terrein en duinen met struweel.

 • 26 augustus: Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland.
  De excursie start om 13.30 uur op de parkeerplaats aan het eind van de Nieuwendijk en het begin van de Weg van de buitenlandse pers. Dit is aan de westzijde van het bos en nog voor het Watersnoodmuseum. Vertrek uit Goes om 12.45 uur vanaf het P+R terrein bij station Goes.

 • 13 september: Zeepeduinen.
  Het Zeepe bij Burgh Haamstede wordt bezocht. De excursie begint om 13.30 uur op de Vertonsweg bij de splitsing Nieuweweg/Moolweg. Parkeren in de berm. Vertrek uit Goes om 12.45 uur vanaf het P+R terrein bij station Goes.

 • 30 september: Braakman-Zuid.
  Bossen Braakman Zuid liggen ten zuiden van de N62 in de richting Philippine. Langs de Isabellaweg aan de rand van het bos is een parkerterrein. Vertrek om 12.30 uur uit Goes (achterkant station). Aansluiten kan op de parkeerstrook na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel om ongeveer 12.50 uur. De excursie start om 13.30.uur op de parkeerplaats langs de Isabellaweg.

 • 4 oktober: Boswachterij Westenschouwen.
  Excursie naar de Boswachterij Westenschouwen. De excursie start om 13.30 uur vanaf de excursieschuur van SBB aan de Kraaijensteinweg. Parkeren op de parkeerplaats bij de Rotonde van Westenschouwen. We vertrekken om 12.45 vanaf het P+R terrein bij het station Goes.

 • 11 oktober: Veerse Bos.
  Het Veerse Bos ligt ten westen van het dorp Veere langs het Veerse Meer. Tegenover de jachthaven gaat u de Landschuurweg op en we verzamelen bij het kampeerterrein. Vandaar rijden we gezamenlijk naar het excursieterrein. Vertrek om 12.45 uur uit Goes Achterkant station). Verzamelen bij het kampeerterrein om 13.30 uur.

 • 28 oktober: Zwarte Polder en Kievitenpolder.
  Deze twee gebieden liggen aan de Zeeuws-Vlaamse kust. We verzamelen op het Tolplein om 11.00 uur net achter de tolpoortjes. Vandaar rijden we naar Nieuwvliet Bad. De excursie begint om 12.00 uur op een nog vast te stellen plaats.

 • 8 november: Yerseke Moer.
  De excursie start om 13.00 uur. Er zijn nog wat vraagtekens: Het vee moet eerst uit de Moer, anders geen excursie. Verder moet nog vergunning verkregen worden van de terreinbeheerder.

 • 18 november: Dagexcursie naar Zeeuws-Vlaanderen.
  Deze excursie wordt verzorgd door Ruud Lie en Henk Knibbeler. Zij zullen het programma opstellen en iedereen informeren in het najaar.

 • 22 november: Zeereepproject.
  De NMV heeft een zeereepproject gestart waarbij de buitenste duinen en zeereep worden geinventariseerd op padden stoelen. Het gaat om zes soorten. Voor meer informatie zie de website van de NMV. Wij gaan naar de Zeereep van Oostkapelle. De excursie begint om 12.00 uur op de parkeerplaats aan het eind van de Duinweg in Oostkapelle

 • De slotbijeenkomst is dit jaar op 12 december, zoals gebruikelijk in het MEC De Bevelanden in het recreatiegebied De Hollandse Hoeve te Goes. De avond begint om 19.30 uur.