Secretariaat:

Bernhard de Vries,
Roerdomplaan 222
7905 EL Hoogeveen
Tel. (0528) 26 52 34
Stuur een E-mail

Download het inventarisatieformulier voor fijnsparrenbossen (lees hierover in de nieuwsbrief)

Download de Nieuwsbrief van PWG Drenthe

Excursies in 2013
Voor alle excursies van de PWD en MWG verzamelen we om 10 uurop het aangegeven punt, dit jaar uitgezonderd de excursie van 22 september. De excursies duren meestal tot in de middag. Voor informatie kunt u bellen met de excursieleider. Voor de opbelexcursies is het verplicht om de dag van te voren met de excursieleider te bellen aangezien deze excursies extra gevoelig zijn voor ongunstige weersomstandigheden en mogelijk worden afgelast of verplaatst naar een ander gebied. Een uur vˇˇr en tijdens de excursie zijn de excursieleiders ook mobiel bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie worden afgelast.

Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen ge´nventariseerd. Er zal ook aandacht zijn voor instructie van beginners. Goed schoeisel en wat proviand wordt aan-bevolen. De meeste excursies zijn op maandag, enkele in het weekend op zondag. Uit een oogpunt van milieuzorg en kostenbesparing wordt gecombineerd reizen naar de excursies aanbevolen.

E-mailadressen van de excursieleiders:
Eef Arnolds: contact via E-mail
Rob Chrispijn: contact via E-mail
Roel Douwes: contact via E-mail
Roeland Enzlin: contact via E-mail
Cees Koelewijn: contact via E-mail
Kor Raangs: contact via E-mail
Inge Somhorst: contact via E-mail
Bernhard de Vries: contact via E-mail
 • Maandag 26 aug. Roden, Natuurschoon en omgeving. Vanouds een succesnummer voor alle seizoenen. Verzamelen op parkeerplaats westelijk van het Natuurschoon-bos (co-ord.222,4-574,6). Leiding Cees Koelewijn.

 • Maaandag 2 sept. Stadskanaal, Veenhuizerstukken, Pagedal, Broeklanden, Maarsinghwijk. Bosjes, rietland en bebost recreatieterrein waar al veel bijzondere soorten zijn gevon-den. Verzamelen op parkeerplaats Pagedal aan de Hoveniersweg (co÷rd. 261,8-557,5). Leiding Inge Somhorst.

 • Maandag 9 sept. Gieten, Boekweitveentje, een van de mycologische toppers in onze provin-cie. De nadruk zal liggen op de kleine houtverteerders. Verzamelen bij de ingang naast het veentje (co÷rd. 245,6-557,8). Leiding Bernhard de Vries.

 • Zondag 15 sept. Westerbroek, laagveenreservaat, begraasd natuurontwikkelingsterrein met broekbos, tevens bezoek aan een sparrenaanplant. Verzamelen Parkeerplaats Van der Valk Westerbroek (co÷rd. 240,5-578,1). Leiding Roel Douwes.

 • Zondag 22 sept. Teutoburger Wald, bossen op kalk nabij OsnabrŘck (Duitsland). Vertrekken vanuit Holthe nr 21, Beilen om 9 uur. Hier zal gecarpoold worden. Paspoort niet ver-geten. Het gebruik van een Tom-tom wordt aanbevolen om de kans te verkleinen dat we elkaar uit het oog verliezen. Diner na afloop op eigen kosten. Opgave noodzakelijk per mail of telefoon vˇˇr 20 september (deelname beperkt). Leiding Eef Arnolds.

 • schraal zand, dorpsbos met veel dood hout. Verzamelen op de parkeerplaats in de bocht van de Rondweg in Nieuwe Pekela bij sportpark/ijsbaan (co÷rd. 260,2-567,15). Leiding Kor Raangs.

 • Maandag 7 okt. Gieten, Boswachterij Gasselterveld en Drouwenerveld. Nadruk op het inventariseren van oude sparrenbossen. Verzamelen bij de parkeerplaats van het Houtvester KŘhn huis, tegenover het restaurant aldaar (co÷rd. 246,2-552,3). Leiding Rob Chrispijn.

 • Maandag 14 okt. Termunterzijl, opgespoten zeezand ten behoeve van de industrie, vochtige bosjes, dijken met wasplaten en satijnzwammen. Verzamelen Parkeerplaats van cam-ping Zeestrand in Termunterzijl co÷rd. 264,5-591,8. Leiding Inge Somhorst.

 • Maandag 21 okt. Boswachterij Grolloo, met speciale aandacht voor sparrenbossen. Verzamelen bij parkeerplaats GrolloŰrveen (co÷rd 240,3-548,6). Leiding Rob Chrispijn.

 • Maandag 28 okt. Midwolda, Blauwe Stad met natuurplassen en Ennemaborg; begraasde oeverzone met berk en wilg, riet, mossige leembodem; eventueel ’s middags naar aangrenzend parkbos van de Ennemaborg. Verzamelen en parkeren aan het eind van de Hora Siccamaweg (aan de westkant van het Oldambtmeer (Blauwe Stad)) (co÷rd. 263,7-578,3). Leiding Inge Somhorst.

 • Zondag 3 nov. Boswachterij Hooghalen. Nadruk op weinig bekende sparrenbossen in het centrum van het gebied. Verzamelen bij de parkeerplaats van het Herinneringscentrum (co÷rd. 234,7-548,9). Leiding Roeland Enzlin.

 • Zondag 10 nov. Sellingen, sparrenbos, loofbos, heide, vennen. Verzamelen op de parkeer-plaats bij de Noordmee aan de Dennenweg (co÷rd. 272,55-552,6). Leiding Roel Douwes.

 • Maandag 18 nov. Dwingeloo. Open dennenbos, eikenstrubben, heideveldjes. Verzamelen op de parkeerplaats van camping De Noordster (co÷rd. 221,7-536,6). Leiding Rob Chrispijn.

 • Maandag 25 nov. Vierhuizen Kerkhoven en dijkentocht vanuit Vierhuizen. Mycohoppen langs dijken en kerkhoven op de Groningse klei. Verzamelen op de parkeerplaats camping Lauwerszee in Vierhuizen (co÷rd. 215,4-597,4). Leiding Kor Raangs. Opbelexcursie!

OVERIGE BIJEENMOMSTEN
De bijeenkomsten worden gehouden in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, Beilen. De werkgroepavonden zijn bedoeld voor het gezamenlijk bekijken en determineren van vers materiaal. Iedere keer zal speciale aandacht worden besteed aan een groep paddenstoelen, maar ander materiaal is ook welkom. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

 • Maandag 23 sep. Werkgroepavond met nabespreken van vondsten van de excursie naar het Teutoburgerwald van 22 september.

 • Dinsdag 22 okt. Werkgroepavond: nadruk op karakteristieke soorten van sparrenbossen.

 • Dinsdag 19 nov. Werkgroepavond: nadruk op karakteristieke soorten van dennenbossen.

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014: DRENTSE ZWAMDAG
Zoals gebruikelijk verzorgen we een gevarieerd programma van voordrachten met voldoende tijd voor informele onderlinge contacten. Het gedetailleerde programma wordt kort van tevo-ren rond gemaild. Bijdragen vˇˇr 15 januari melden bij Eef Arnolds. Een broodje meenemen. Voor drinken en soep wordt gezorgd. Download het programma.