De Kaloot (Westerschelde)

Al een paar jaar vinden er aan 'De Kaloot' inventarisaties plaats vanwege de bedreiging van dit gebied door de aldaar geplande Westerschelde Container Terminal (WCT). Vooral de Vereniging 'Redt de Kaloot' zet zich, ondersteund door verschillende specialisten, in om aan te tonen hoe waardevol dit gebied is voor de natuur. Meer informatie kunt u vinden op de hieraan gewijde website.

Hieronder enkele afbeedlingen van bijzondere paddestoelen die in december 2005 in het natuurgebied zijn aangetroffen en enkele kaartjes van het gebied.

Geteelde stuifbal door F.A.D. van Nieulande
Gesteelde stuifbal
Tulostoma brumale Pers.: Pers.

Geteelde stuifbal door F.A.D. van Nieulande
Gerimpeld mosoortje
Arrhenia retiruga (Bull.: Fr.) Redhead [op Rode Lijst vermeld als gevoelig]

Kogelwerper door F.A.D. van Nieulande
Kogelwerper
Sphaerobolus stellatus Tode: Pers.

Helminktzwam door F.A.D. van Nieulande Helminktzwam
Coprinus ammophilae Courtecuisse

De Kaloot in Vlissingen Oost

Paddestoelenwaarnemingen in De Kaloot