Soorten zonder nummer - Is dat een nieuwe soort?

Indien u een paddenstoel gevonden heeft, waarvan geen nummer gevonden kan worden in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' en deze soort lijkt ook in Spot niet te bestaan, dan bestaat de kans dat u een (voor ons land) nieuwe soort gevonden heeft. Maar voordat u nu triomfantelijk een nieuwesoortenformulier gaat invullen, dient u nog wel eerst een paar dingen te controleren:

1. Is uw Spot-versie wel up-to-date? De paddenstoelennamenlijst in Spot is een vervangbaar bestand in de map C:\Spot\ref en heet "padd2.dbf". Van dit bestand worden regelmatig nieuwe versies op de website geplaatst, dus controleert u eerst of u de nieuwste versie heeft en vervang uw versie zonodig. U vindt padd2.dbf op de pagina met Spot-referentiebestanden.

2. Als u de nieuwste padd2.dbf heeft en uw soort er niet in voorkomt, kan het natuurlijk zijn dat er nog geen update beschikbaar is of dat uw soort misschien onder een synoniem is opgenomen in het karteringsbestand. Dit kunt u checken in de interactieve soortenlijst. Kies daar de optie "Zoeken in de volledige namenlijst". U kunt (delen) van namen intikken in het eerste veld ("Wetenschappelijke naam"). Zoek op alle synomiemen die u van uw soort kent!

3. Uw soort staat ook niet in de interactieve namenlijst? Wel, het wordt dus spannend! Toch kan een ander u nog voor geweest zijn, want nieuwe soorten verschijnen doorgaans niet op één plaats tegelijk... U moet dus checken of er niet al een opgave van uw nieuwe soort in behandeling is. Dat kunt u nagaan op de pagina met aanvullingen: de "Nieuwe soortenlijst". Op deze pagina staan twee tabellen: één met "goedgekeurde soorten" en één met "in behandeling". Controleer beide tabellen en let ook op de synoniemen!

Nu zijn er twee mogelijkheden:

a. Uw soort heeft nog geen nummer, ook niet onder een synoniem, en hij is ook niet in behandeling. Dan heeft u zeer waarschijnlijk een nieuwe soort gevonden! Vul een nieuwesoortenformulier in. Lees het Protocol nieuwe soort.

b. Uw soort heeft nog geen nummer, maar is wel al in behandeling. Nu kunt u uw soort niet invoeren in Spot en evenmin mag u uw soort vermelden op hetzelfde formulier als waarop uw andere waarnemingen van dezelfde excursie staan. In dit geval moet u speciaal voor deze waarneming een formulier van het type 6 invullen en dit stuurt u naar de centrake coördinator. Het adres staat op het formulier. U kunt het formulier 6 hier downloaden.

Gerelateerde pagina's:

Spot gebruiken | Protocol nieuwe soort | Correctieformulier