Bijzondere Waarnemingen in 2004

1 maart 2004: ruim 200 Cedergrondbekerzwammen in een voortuin te Diemen!

Cedergrondbekerzwam
Geopora sumneriana (Cooke) De la Torre
Cedergrondbekerzwam
Foto: M. van der Molen (2004)
Beschrijving:
De vondst werd gedaan door Petra Kerkhof in Diemen. Zij deed de vondst op 1 maart. Op 7 maart, toen de foto's werden gemaakt, stonden er zo'n 200 exemplaren (voorzichtige schatting) in de voortuin van een eensgezinswoning, allen in de omgeving van een grote Atlasceder. Er zijn nog vele bekers op komst, gezien de vele jonge exemplaren die nauwelijks boven de grond uitkwamen. Vele exemplaren zijn mooi gevormd met duidelijke gekartelde randen. Enkele grote exemplaren zijn wat meer vervormd en opengeklapt, maar bereiken soms een doorsnee van rond de 10 cm. Eén exemplaar zelfs rond de 12 cm!

Klik voor een toelichting op paddestoelenliteratuur! Literatuur:
J. Breitenbach & F. Kränzlin (1981): Pilze der Schweiz, Bnd.1, blz. 88.
L. Hansen & H. Knudsen (red.) (2000): Nordic Macromycetes, Vol.1, blz. 98.

11 Februari 2004: Glimmerige voorjaarssatijnzwammen in 't Geestmerambacht (Noord-Holland)

Glimmerige voorjaarssatijnzwam
Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordeloos
Glimmerige voorjaarssatijnzwammen door M. Oud
Foto: M. Oud (2004)
Beschrijving:
Bij de recreatieplas "'t Geestmerambacht" werden op 11 februari door de Alkmaarder Martijn Oud vele tientallen Glimmerige voorjaarssatijnzwammen aangetroffen, naast de daar onder de iepen groeiende, maar maar bijna even zeldzame Zilverige satijnzwammen (Entoloma saundersii). In het veld zijn deze satijnzwamsoorten van elkaar te onderscheiden, doordat je bij Glimmerige voorjaarssatijnzwam bij het ronddraaien van de hoed in het licht mica-achtige glimmertjes kunt ontdekken en omdat hij iets ranker is. Daarnaast vallen microscopisch vooral de grote cystiden op. De soort is in de Rode Lijst opgenomen als ernstig bedreigd en is bovendien erg zeldzaam: volgens de Verspreidingsatlas (2000) komt hij maar in elf uurhokken voor. De vindplaats in het Geestmerambacht is nieuw. Een kanttekening bij de zeldzaamheid van dit soort paddestoelen is overigens dat deze vooral het gevolg is van het feit dat in de winter en het vroege voorjaar weinig naar paddestoelen wordt gekeken, waardoor de trefkans kleiner wordt, en ten tweede dat zij maar zelden worden herkend...

Klik voor een toelichting op paddestoelenliteratuur! Literatuur:
C. Bas et al (1988): Flora Agaricina Neerlandica Vol.1, blz. 147.
E. Gerhardt (1999): De grote paddestoelengids voor onderweg, blz. 236.

1 februari 2004: Nog meer Blauwe kostzwammen nabij Hulst

Blauwe korstzwam
Terana caerulea (Lam.: Fr.) O.K.
= Pulcherricium caeruleum (Lamarck: Fr.) Parmasto
Blauwe korszwam op stobbe door L. Noens
Foto: L. Noens (2004)
Beschrijving:
In Zeeland doet de overigens goed herkenbare Blauwe korstzwam het goed deze winter. Eerdere op deze site geplaatste foto's (zie hieronder) tonen de zwam in zijn normale, resupinate vorm. De reden om opnieuw een foto te plaatsen, is dat deze waarneming de minder algemene semipileate vorm op een Essenhakhoutstam toont. Bovendien is duidelijk te zien hoe de zwam het dode deel van de boom overgroeit.
Op 5 decemer 2004 keert de Blauwe korstzwam terug op de dode stammetjes. Bekijk de foto en zie hoe deze zwam enkele meters dood hout overgroeit.

Klik voor een toelichting op paddestoelenliteratuur! Literatuur:
J. Breitenbach & F. Kränzlin (1986): Pilze der Schweiz, Bnd.2, blz. 106.
G.J. Krieglsteiner (2000): Die Grosspilze Baden-Württembergs, Bnd.1, blz. 342-343.

18 januari 2004: Winterse kleuren in Hulst in Zeeuws Vlaanderen

Hulst, 18 januari 2004: Nederland in de winter kleurloos? Foto van de winterse vlag in Hulst door L. Noens
Foto: L. Noens (2004)

15 januari 2004: Blauwe korstzwammen in Zeeuws Vlaanderen

Blauwe korstzwam
Terana caerulea (Lam.: Fr.) O.K.
Terana caerulea
Foto: L. Noens (2004)
Beschrijving:
In Nederland is de Blauwe korstzwam erg zeldzaam. Er zijn 10 vindplaatsen bekend, waarvan drie recent in Zeeland: twee in Zeeuws Vlaanderen, nabij Hulst en één op Zuid Beveland, nabij Goes. Dit jaar verscheen de soort op de oudste vindplaats bij Hulst voor de derde keer. De vorige waarnemingen dateren van december 1996 en november 1997. Het substraat bestaat uit dode Essen- en Elzentakken die op de grond liggen. Op de andere Zuid-Zeeuwse vindplaats groeit de zwam echter op dunne dode takken van Canadese polulier en Zomereik. Op de foto’s zijn guttatiedruppels te zien, wat erop duidt dat het vruchtlichaam nog volop in ontwikkeling is.
De Blauwe korstzwam werd in het terrein bij Hulst deze maand aangetroffen tezamen met een aantal Krulhaarkelkzwammen.

Klik voor een toelichting op paddestoelenliteratuur! Literatuur:
J. Breitenbach & F. Kränzlin (1986): Pilze der Schweiz, Bnd.2, blz. 106.
G.J. Krieglsteiner (2000): Die Grosspilze Baden-Württembergs, Bnd.1, blz. 342-343.