Deze pagina wordt niet langer onderhouden. Naar determinatiesleutels in Coolia wordt verwezen in het overzicht van vakliteratuur in het Domein "Determineren".

Determinatiesleutels in Coolia (chronologisch):

LET OP: sommige artikelen met determinatiesleutels kunnen als PDF-bestand worden gedownload!
Men dient zich echter wel rekenschap te geven van het feit dat veel sleutels inmiddels achterhaald zijn of in verbeterde versie in andere publicaties (bijvoorbeeld de 'Flora Agaricina Neerlandica') opgenomen zijn. Hoe ouder de sleutel, hoe meer men rekening dient te houden met veroudering. In elk geval kan determinatie nooit berusten op het gebruik van slechts één determinatiewerk!
Coolia 9/304 Het geslacht Amanita in Nederland I
(C. Bas (1962); Coolia 9/3-4, blz. 40-44)
Bevat een korte inleiding over het geslacht en een determinatiesleutel tot de Nederlandse Amanieten. De soortbeschrijvingen en pentekeningen van de vruchtlichamen zijn opgenomen in het artikel 'Het geslacht Amanita in Nederland II' door C. Bas (1962) in Coolia 9/5, blz.51-63.
Coolia 14/3 Het geslacht Galerina in Nederland
(J.J. Barkman (1969); Coolia 14/3, blz. 29-86)
Bevat sleutels, detailtekeningen en beschrijvingen van de Nederlandse mosklokjes (Galerina). Aanvullingen (waaronder een erratum op de sleutel) zijn opgenomen in het artikel 'Aantekeningen over Galerina' van J.J. Barkman (1970) in Coolia 14/6 (blz. 139-144).
Download deze publicatie (PDF 4,3 MB)
Let op: Er is ook nog een blad met aanvullingen (PDF 86 KB)
Coolia 15/1 De "Stercorarius"-groep van het geslacht Coprinus
(E. Kits van Waveren (1971); Coolia 15/1, blz. 4-8)
Een boeiend artikel dat ingaat op de taxonomie van deze groep Inktzwammetjes en tenslotte een sleutel geeft tot de soorten. Toch is er veel veranderd, zie verder Coolia 38/4.
Coolia 15/2 Over halm-bewonende Coprinus-soorten
(C. Bas (1971); Coolia 15/2, blz. 43-48)
De inleiding gaat in op paddestoeltjes die een ecologische voorkeur schijnen te hebben voor dode bladeren, bladscheden en halmen van grassen, zeggen, biezen en russen. Er blijkt ook een groepje inktzwammen te bestaan dat er een dergelijke voorkeur op na houdt. Die vallen onder de sectie Herbocolae van Pilát en Svrček. Het artikel bevat een sleutel tot de soorten van die sectie. Tenslotte volgt nog een aantal opmerkingen per soort. Zie verder Coolia 38/4.
Coolia 15/3 Gasteromyceten van Nederland
(R.A. Maas Geesteranus (1971); Coolia 15/3, blz. 49-92)
Buikzwammen zijn er in vele vormen en maten en Maas Geesteranus laat ons kennismaken met deze verzameling paddestoelen, waarvan de groepen onderling overigens geen enkele taxonomische verwantschap kennen. Download deze publicatie (PDF 6,4 MB).
Coolia 15/4 Bolbitiaceae
Sleutel tot de geslachten en verdeling in subgenera en secties
Sleutel tot de soorten der subgenera Pholiotina, Galerella en Piliferae

(R. Watling & E. Kits van Waveren (1972); Coolia 15/4, blz. 101-110)
Bevat een sleutel tot de subgenera en secties van de Nederlandse Bolbitiaceae en een determinatiesleutel tot en detailtekeningen van de Nederlandse Breeksteeltjes (Conocybe).
Coolia 17 supplement Hygrophorus subgenus Hygrophorus (de "Slijmkoppen") in Nederland
(E.J.M. Arnolds (1974); Coolia 17 supplement, blz. 1-46)
Een kleine monografie van de Nederlandse Slijmkoppen met een uitgebreide inleiding op het geslacht, een determinatiesleutel, soortbeschrijvingen, een aantal lijntekeningen en sporenfiguren. Download deze publicatie (PDF 5,2 MB).
Coolia 19/4 De familie der Strophariaceae
(P.B. Jansen (1976); Coolia 19/4, blz. 129-136)
Bevat een beschrijving van de familie, ondersteund met een aantal pentekeningen. Verder een sleutel tot de geslachten. Zie ook Coolia 39/1.
Coolia 20/1 De Roesten van het Riet, enkele aanvullingen
(H.A. van der Aa (1976); Coolia 20/1, blz. 26-27)
Het artikel is een aanvulling op een inleiding over de levenscycli van Roestzwammen in Coolia 19/1 (H.A. van der Aa (1976): Over de Roesten ven het Riet, een inleiding tot de Uredinales, blz. 15-23) en geeft een sleutel tot de soorten die in Nederland op Riet verwacht kunnen worden.
Download deze publicaties: Coolia 19(1), Coolia 20(1)
Coolia 22/2 De soorten van het geslacht Panaeolus II. Sleutel tot de Europese soorten
(E. Kits van Waveren (1979); Coolia 22/2, blz. 48-51)
De inleiding op het artikel vindt men in Coolia 22/1 (E. Kits van Waveren (1979): De soorten van het geslacht Panaeolus I. Inleiding, blz. 23-26). In deel II vinden we een determinatiesleutel en opmerkingen bij de Nederlandse soorten. Inmiddels is in 1996 een nieuwe (voorlopige!) sleutel verschenen in Coolia 39/3 en ook de soortopvattingen in dat werkje zijn niet meer actueel.
Coolia 23/1 Sleutel tot de soorten van de genera Marasmius, Collybia, Marasmiellus, Micromphale en Crinipellis in Nederland, aangrenzend België en West-Duitsland
(A.E. Jansen & M.E. Noordeloos (1980); Coolia 23/1, blz. 2-9)
Bevat een toelichting op de reden van het verschijnen van de sleutel en een determinatiesleutel tot de soorten.
Coolia 24/1 De Kopergroenzwam (Stropharia aeruginosa) en haar verwanten
(P.B. Jansen (1981); Coolia 24/1, blz. 22-26)
De meeste paddestoelenliefhebbers weten wel dat er niet maar één soort Kopergroenzwam bestaat, maar minstens drie. In 1981 werden de verschillen tussen al deze verwante soorten eens goed op een rijtje gezet en in een determinatiesleutel uitgewerkt. Natuurlijk kan de Kopergroenzwam ook worden gedetermineerd in de veel modernere Flora Agaricina Neerlandica Vol.4 (1999), maar heet daar nu Psilocybe aeruginosa. Die naamsverandering wordt onderbouwd in Coolia 39/1.
Coolia 26/2 Systematiek en verspreiding ven Marasmiellus in Nederland
(M.E. Noordeloos (1983); Coolia 26/2 blz. 33-45)
Bevat een inleiding over het geslacht, een determintaiesleutel tot de soorten en soortbeschrijvingen met detailtekeningen.
Coolia 26/3 Over okerkleurige Koraalzwammen met stekelige sporen in Nederland
(J. Geesink (1983); Coolia 26/3 blz. 53-59)
Bevat een inleiding over de problematiek en een sleutel tot de okerkleurige Koraalzwammen (Ramaria) in Nederland.
Coolia 27/3 Honigzwammen gezocht
(A. Termorshuizen (1984); Coolia 27/3, blz. 58-59)
Bevat een samenvattende beschrijving en een determinatiesleutel tot de geringde Europese Honingzwammen (Armillaria).
Coolia 29/1 Notities over Hygrophorus III: Sneeuwzwammetjes
(E. Arnolds (1986); Coolia 29/1 blz. 1-7)
Bevat een inleiding over sneeuwzwammetjes (tegenwoordig tot Hygrocybe gerekend) en een determinatiesleutel tot de Nederlandse soorten.
Coolia 29/2 Over de Coprinus Hemerobius-groep
(C. Uljé (1986); Coolia 29/2 blz. 25-31)
Bevat een inleiding op de systematiek en een determinatiesleutel tot de soorten uit de Hemerobius-groep.
De in Nederland voorkomende Leemhoeden (Agrocybe)
(M.M. Nauta (1986); Coolia 29/2 blz. 37-43)
Bevat een determinatiesleutel tot en beschrijvingen van de tot dan toe bekende Nederlandse Leemhoeden. Zie ook Coolia 45/2.
Coolia 33/1 Het geslacht Cortinarius in Nederland - I: Subgenus Dermocybe
(Th.W. Kuyper (1990); Coolia 33/1, blz. 1-7)
Sleutel en beschrijving tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit het subgenus Dermocybe.
Coolia 34/4 Het geslacht Macrolepiota in Nederland
(R.P.J. de Kok (1991); Coolia 34/4, blz. 97-101)
Bevat een inleiding en sleutel tot de Nederlandse Parasolzwammen uit het genus Macrolepiota. Van alle soorten is een beknopte beschrijving opgenomen. Uit moleculair onderzoek blijkt dat sommige soorten (de 'Knolparasolzwammen') thans ondergebracht dienen te worden onder Chlorophyllum. Zie daarvoor Coolia 46/4.
Coolia 35/1 Crepidotus in Nederland
(B. Senn-Irlet (1992); Coolia 35/1, blz. 1-12)
Bevat een korte inleiding over het geslacht Crepidotus (Oorzwammetje), gevolgd door een determinatiesleutel. Daarna volgen pentekeningen van de vruchtlichamen, beschrijvingen van de soorten en figurenplaten van sporen en cheilocystiden.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,5 MB)
Coolia 36/3 Over Calocybe cerina en enkele verwanten
(E. Arnolds & A. Becker (1993); Coolia 36/3, blz. 69-78)
deze publicatie omvat een beschrijving van Calocybe cerina en vergelijkende beschrijvingen van verwante soorten. Er is een determinatiesleutel opgenomen van de West-Europese Calocybe-soorten met gele lamellen (sect. Pleuroflammulae).
Coolia 37/2 Niet te geloven... een derde Squamanita-soort in Nederland
(C. Bas (1994); Coolia 37/2, blz. 47-50)
Bevat een korte inleiding over het geslacht en een detailtekening van S. contortipes. Daarna volgt een determinatiesleutel tot de Europese soorten van het geslacht Squamanita (Dikpootjes).
Coolia 37/3 Notities over de Strophariaceae 1: De soorten van Stropharia sectie Mundae in Nederland
(M.E. Noordeloos (1994); Coolia 37/3, blz. 88-96)
Bevat een korte inleiding over het geslacht, gevolgd door een determinatiesleutel tot de soorten van de sectie, waaronder de Blauwplaatstropharia (S. rugosoannulata). Van alle soorten zijn beschrijvingen en detailtekeningen opgenomen.
Coolia 38/3 Wil het echte Schaapje nu opstaan?
(R. Sullock Enzlin & M.E. Noordeloos (1995); Coolia 38/3, blz. 115-116)
Artikel gewijd aan de problematiek van de Lactarius-sectie Albati, waartoe behalve Lactarius Vellereus (Schaapje) L. piparatus en L. glaucenscens behoren. Er wordt een (voorlopige) sleutel gegeven tot de soorten uit de groep en een oproep gedaan vers materiaal van melkzwammen uit de Albati-groep naar het Rijksherbarium op te sturen. Zie voor Lactarius verder Coolia 40(3) en Coolia 54(4).
Download deze publicatie (PDF-formaat, 0,2 MB)
Over de satijnen drempel 2
(R. Sullock Enzlin (1995); Coolia 38/3, blz. 131-135)
Het artikel gaat in op een nieuwe Satijnzwam (Entoloma flocculosum) voor Nederland die met de Flora Agaricina Neerlandica (Vol.1) niet gedetermineerd kon worden. Er wordt een sleutel gegeven om deze soort van zijn verwante te kunnen onderscheiden.
Zie voor Entoloma ook Coolia 45/2.
Coolia 38/4 Is mijn paddestoel een Inktzwam?
(C. Uljé (1995); Coolia 38/4, blz. 157-166)
De inleiding leert hoe je Inktzwammen als zodanig kunt herkennen en in welke subsecties je ze kunt indelen. Daarna volgt een aantal detailtekeningen van belangrijke structuren, gevolgd door sleutels tot de secties en subsecties en tot de soorten van enkele van de subsecties.
Experimentele taxonomie van Psilocybe (Kaalkopjes)
(S. Verduin & M.E. Noordeloos (1995); Coolia 38/4, blz. 167-169)
Taxonomisch gaat er mogelijk veel veranderen door het moleculaire onderzoek. Er is een sleutel opgenomen tot de soorten onder de sectie Psilocybe. Zie ook Coolia 39/1 en Coolia 39/3.
Coolia 38 sup De Aardsterren van Nederland en België
(Leo M. Jalink (1995); Coolia 38 supplement)
Bevat sleutels tot en beschrijvingen, pentekeningen en kleurenfoto's van de Aardsterren uit Nederland en België. Het geeft een overzicht van verspreiding, ecologische voorkeur en evt. voor- of achteruitgang van de Aardsterren. Bij alle soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen.
Download deze publicatie (PDF, 22 MB)
Coolia 39/1 Notities over de Strophariaceae 2. De indeling in geslachten
(M.E. Noordeloos (1996); Coolia 39/1, blz. 21-33)

Taxonomische bespreking van de familie en de subgenera onder de geslachten Psilocybe (Kaalkopjes, Stropharia's en Zwavelkoppen) en Pholiota (Bundelzwammen). Er volgt een sleutel tot de ondergeslachten in Psilocybe en Pholiota.
Coolia 39/2 Een nieuwe Tolzwam (Coltricia) in aangeplante loofbossen: Coltricia confluens
(P.J. Keizer (1996); Coolia 39/2, blz. 84-88)
Het artikel omvat een bescheiden taxonomische studie van het geslacht met enkele detailtekeningen en een sleutel tot de drie Nederlandse soorten Tolzwammen.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 790 KB)
Coolia 39/3 Een voorlopige sleutel tot het geslacht Panaeolus (Vlekplaat) in Nederland
(E. Arnolds (1996); Coolia 39/3, blz. 142-147)
Bevat een determinatiesleutel tot de Nederlandse Vlekplaten (Panaeolus) en een aantal opmerkingen bij de soorten.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,5 MB)
Notities over de Strophariaceae 3. De Meststropharia en verwante soorten in Nederland
(M.E. Noordeloos (1996); Coolia 39/3, blz. 148-153)
Taxonimische bespreking van het subgenus Stercophila en een sleutel tot de soorten. Tenslotte volgen soortbeschrijvingen en detailtekeingen.
Coolia 40/3 Het geslacht Cortinarius in Nederland - II: Subenus Myxacium
(N. Dam & Th.W. Kuyper (1997); Coolia 40/3, blz. 157-167)
Sleutel en beschrijving tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit het subgenus Myxacium.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 2,2 MB)
Agaricus sectie Arvensis. Een voorlopige sleutel tot de taxa in Nederkand en Aangrenzende gebieden
(M.M. Nauta (1997); Coolia 40/3, blz. 168-171)
Inleiding tot het geslacht en beknopte beschrijving van de secties, gevolgd door een determinatiesleutel tot de soorten van de sectie Arvensis.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 0,6 MB)

Hoe raak ik thuis in de Melkzwammen?
(M.E. Noordeloos (1997); Coolia 40/3, blz. 172-187)
Inleiding en determinatiesleutels tot de voornaamste soorten Melkzwammen (Lactarius).
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,9 MB)
Coolia 41/2 De Hanekam van Gunsterstein en andere catharellerigheden.
(E. Arnolds (1998); Coolia 41/2, blz. 78-87)
In tegenstelling tot wat velen denken, zijn er meer soorten Hanekammen dan alleen de bekende Cantharel die in de nazomer in de winkels licht. Ook in Nederland, zo blijkt uit deze publicatie. Er is een uitgebreide sleutel opgenomen tot alle Nederlandse soorten en forma's.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,8 MB)
Coolia 41/2 Hoe raak ik thuis in Russula's?
(M.T. Veerkamp & E. van den Dool (1998); Coolia 41/3, blz. 151-171)
Inleiding op het geslacht Russula met aandacht voor alle macroscopische en microscopische kenmerken, die uitgebreid beschreven worden. Lijntekeningen tonen voorbeelden van een hoedhuidstructuur, dermatocystiden en verschillende hyfen. Tabelletjes geven overzicht van geur, sporéekleur, cystidenvorm, hoedhuidtypen en sporenornamentatie. Tenslotte een verwijzing naar belangrijke determinatiesleutels en plaatwerken. Download deze publicatie (PDF-formaat, 3,7 MB)
Coolia 41/4 Hoe raak ik thuis is Cortinarius? - I & II
(N. Dam & Th.W. Kuyper (1998); Coolia 41/4, blz. 216-242)
Deze twee artikelen vormen een inleiding op een reeks artikelen met determinatiesleutels tot soortgroepen volgens een niet-natuurlijke indeling. Er worden 33 soortgroepen onderscheiden en kort beschreven. Daarop volgt een sleutel tot de groepen.
Zie voor de vervolgartikelen Coolia 43/1, Coolia 45/4, Coolia 46/2, Coolia 47/3, Coolia 48/4 en Coolia 50/2. Download deze publicatie (PDF-formaat, 7,2 MB)
Coolia 42/1 Mosschijfjes (Lamprospora en Octospora): voorkomen en verspreiding in Nederland.
(E. Brouwer (1999); Coolia 42/1, blz. 2-20)
Het artikel bevat een uitgebreide inleiding over mosschijfjes, twee sporenplaten en een determinatiesleutel tot de Nederlandse soorten. Download deze publicatie (PDF-formaat, 3,6 MB)
Coolia 42/3 Hoe raak ik thuis in de Ridderzwammen?
(M.E. Noordeloos (1999); Coolia 42/3, blz. 163-182)
Het artikel bevat een uitgebreide inleiding over ridderzwammen en een determinatiesleutel tot de Nederlandse soorten. Download deze publicatie (PDF-formaat, 4,8 MB)
Coolia 43/1 Hoe raak ik thuis in Boleten-1: Kenmerken en indeling
(M.E. Noordeloos (2000); Coolia 43/1, blz. 1-10)
deze publicatie vormt de inleiding op een reeks vervolgartikelen over Boleten (zie Coolia 43/2, Coolia 43/4, Coolia 44/1, Coolia 48/2), Coolia 50/1) en Coolia 53/2). De sleutel tot de geslachten staat in Coolia 49/2.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 3,1 MB)
Het geslacht Cortinarius in Nederland - III: Subgenera Cortinarius en Leprocybe
(N. Dam & Th.W. Kuyper (2000); Coolia 43/1, blz. 11-22)
Sleutel en beschrijving tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit het subgenera Cortinarius en Leprocybe. Zie voor de inleiding Coolia41/4.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 3,8 MB)
Coolia 43/2 Hoe raak ik thuis in Boleten-2: Van Koeienboleet tot Krulzoom
(M.E. Noordeloos (2000); Coolia 43/2, blz. 75-98)
Behandelt de families Gomphidiaceaea (met de genera Suillus, Gomphidius en Chroogomphus)en Paxillaceae (met de genera Gyrodon, Gyroporus, Paxillus en Tapinella). Bevat sleutels tot de genera en soorten. Van alle behandelde soorten zijn soortbeschrijvingen opgenomen. Zie voor het inleidende artikel over Boleten Coolia 43/1.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 6,9 MB)
Coolia 43/4 Hoe raak ik thuis in Boleten-3. Het geslacht Leccinum (Berken- of Ruigsteelboleet)
(H. den Bakker (2000); Coolia 43/4, blz. 206-216)
Bevat een uitgebreide inleiding op deze taxonomisch lastige groep en een voolropige sleutel tot de Nederlandse soorten van het geslacht Leccinum.
Zie voor het inleidende artikel over Boleten Coolia 43/1.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 3,7 MB)
Coolia 44/1 Hoe raak ik thuis in Boleten-4: Van Peperboleet tot Schubbige boleet
De 'kleinere' geslachten van de Boletaceae en de Strobilomycetacae

(M.E. Noordeloos (2001); Coolia 44/1, blz. 12-18)
Behandelt de geslachten Chalciporus, Pulveroboletus, Strobilomyces, Porphyrellus en Tylopilus.
Zie voor het inleidende artikel over Boleten Coolia 43/1.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 2,2 MB)
Coolia 44/4 Spannende Polyporen uit Zuid-Limburg
(P.J. Keizer (2001); Coolia 44/4, blz. 229-231)
Het artikel behandelt een aantal in Zuid-Limburg aangetroffen houtzwammen, waaronder de resupinate Vlakke vuurzwam (Phellinus punctatus). Bij de beschrijving van deze soort is een determinatiesleutel opgenomen tot alle in ons land voorkomende resupinate Vuurzwammen.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,4 MB)
Coolia 45/2 Een nieuwe Leemhoed op houtsnippers
(M.M. Nauta (2002); Coolia 45/2, blz. 57-61)
deze publicatie gaat in op de vondst van de nieuwe soort voor de wereld, die later Agrocybe rivulosa zal gaan heten. Er is een sleutel opgenomen tot de op houtsnippers voorkomende soorten in Nederland.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,9 MB)
Hoe raak ik thuis in Satijnzwammen?
(M.E. Noordeloos (2002); Coolia 45/2, blz. 67-93)
Uitgebreide (taxonomische) inleiding en sleutels tot de subgenera en (sub)secties, waarvan beknopte beschijvingen zijn opgenomen.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 8,0 MB)
Coolia 45/4 Het geslacht Cortinarius in Nederland - IV: Groep 27
(N. Dam & Th.W. Kuyper (2002); Coolia 45/4, blz. 213-221)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 27 (zie Coolia 41/4) en beknopte beschrijvingen.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 2,7 MB)
Coolia 46/2 Het geslacht Cortinarius in Nederland - V: Groep 23: Telamonia's met bruin velum
(N. Dam & Th.W. Kuyper (2003); Coolia 46/2, blz. 51-56)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 23 (zie Coolia 41/4) en beknopte beschrijvingen. Zie ook Coolia 47/3, Coolia 48/4 en Coolia 50/2.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 2,2 MB)
Kleine donkergekleurde Telamonia's in Nederland en Vlaanderen
(J. Gelderblom (2003); Coolia 46/2, blz. 78-89)
Determinatiesleutels en keknopte beschrijvingen, alsmede een sporenplaat.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 0,7 MB)
Coolia 46/3 Chlorophyllum en Macrolepiota in Nederland. Nieuwe inzichten door moleculair onderzoek
(E.C. Vellinga (2003); Coolia 46/4, blz. 177-188)
De Macrolepiota-soorten uit de rachodes-groep ('Knolparasolzwammen') moeten voortaan worden ondergebracht in het geslacht Chlorophyllum. Er is een determinatiesleutel tot de in Nederland te verwachten soorten opgenomen.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 2,3 MB)
Coolia 47/2 Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten III - Gymnosporangium fuscum
(A. Termorshuizen (2004); Coolia 47/2, blz. 93-98)
Een artikel over de veroorzaker van Perenroest met determinatiesleutels tot de soorten op Jeneverbes en alternatieve waardplanten.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 2,0 MB)
Notities over Pholiota naar aanleiding van de Europese monografie van Jan Holec.
(M.E. Noordeloos (2004); Coolia 47/2, blz. 99-105)
In deze publicatie wordt ingegaan op de sectie Spumosae, waartoe een sleutel tot de soorten is opgenomen, alsmede een beschrijving met detailtekening van Pholiota mixta.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 0,2 MB)
Coolia 47/3 Het geslacht Cortinarius in Nederland - VI: Groep 26 - slanksporige Telamonia's
(N. Dam & Th.W. Kuyper (2004); Coolia 47/3, blz. 153-167)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 26 (zie Coolia 41/4) en sporenfiguren en beknopte beschrijvingen. Zie ook Coolia 46/2, Coolia 48/4 en Coolia 50/2.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 6,4 MB)
Coolia 48/2 Komt Trametes pubescens in Nederland voor?
(P.J. Keizer (2005); Coolia 48/2, blz. 54-58)
Discussiestuk n.a.v. een eerdere bewerking van waarnemingen in het gegevensbestand met vergelijkingen tussen T. pubescens en T. versicolor en een determinatiesleutel tot de Nederlandse soorten in het geslacht Trametes, inclusief T. pubescens.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,6 MB)
Hoe raak ik thuis in Boleten? - 5: Het Eekhoorntjesbrood en verwanten (Boletus sectie Boletus)
(S. van der Linde & M.E. Noordeloos (2005); Coolia 48/2, blz. 59-75, inclusief kleurenfoto's)
Determinatiesleutel, soortbeschrijvingen en kleurenfoto's van de aan Eeekhoorntjesbrood verwante soorten. Zie voor het inleidende artikel over Boleten Coolia 43/1.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 1,0 MB)
Coolia 48/4 Het geslacht Cortinarius in Nederland - VII: Groep 21 - Telamonia's met geel velum
(N. Dam & Th.W. Kuyper (2005); Coolia 48/4, blz. 178-190)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 21 (zie Coolia 41/4) en sporenfiguren en beknopte beschrijvingen. Zie ook Coolia 46/2, Coolia 47/3 en Coolia 50/2.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 0,5 MB)

Begin eens met... Vezelkoppen (Inocybe)
(Th.W. Kuyper (2006); Coolia 48/4, blz. 201-210)
Inleiding op de herkenning van vezelkoppen. Zie voor de determinatiesleutel Coolia 49/1. Download deze publicatie (PDF-formaat, 3,1 MB)
Coolia 49/1 Begin eens met... Vezelkoppen (Inocybe) - 2: Voorlopige determinatiesleutel tot de knobbelsporige vezelkoppen
(Th.W. Kuyper (2006); Coolia 49/1, blz. 11-17)
Determinatiesleutel en aantekeningen m.b.t. de knobbelsporige vezelkoppen in Nederland. Een algemene inleiding op het geslacht wordt gegeven in "Begin eens met... Vezelkoppen (Inocybe)" van dezelfde auteur in Coolia 48(4) (blz. 201-208). Download deze publicatie (PDF-formaat, 0,1 MB)
Coolia 49/2 Hoe raak ik thuis in Boleten - 6: Sleutel tot de geslachten van Boletales in Nederland
(M.E. Noordeloos (2006); Coolia 49/2, blz. 67-69)
Korte inleiding en determinatiesleutel tot alle geslachten. Zie voor het inleidende artikel over Boleten Coolia 43/1. Download deze publicatie (PDF-formaat, 0,8 MB)
Coolia 50/1 Hoe raak ik thuis in Boleten - 7: de Fluweelboleten (Xerocomus) van Nederland
(M.E. Noordeloos (2007); Coolia 50/1, blz. 1-20)
Korte inleiding en determinatiesleutel tot alle geslachten. Zie voor het inleidende artikel over Boleten Coolia 43/1. Download deze publicatie (PDF-formaat, 5,9 MB)
Coolia 50/2 Het geslacht Cortinarius in Nederland - VIII: Groep 25 - Telamonia's met bijna ronde sporen
(N. Dam & Th.W. Kuyper (2007); Coolia 50/2, blz. 72-82)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 25 (zie Coolia 41/4) en sporenfiguren en beknopte beschrijvingen. Zie ook Coolia 46/2, Coolia 47/3 en Coolia 48/4.
Coolia 50/3 Voetangels en klemmen aflevering 6: Algemene gele Russula's
(M. van Tweel & M. Veerkamp (2007); Coolia 50/3, blz. 149-152)
Bespreking van de zes meest algemene gele Russula's van Nederland en een overzichtstabel met de belangrijkste veldkenmerken. Bovendien zijn in deze Coolia kleurenfoto's opgenomen van de zes besproken soorten (blz. 141-143). Zie ook Coolia 41/3
Coolia 52/1 Het geslacht Basidiodendron in Nederland
(Bernhard de Vries (2009); Coolia 52/1, blz. 39-42)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse soorten met microtekeningen, beknopte beschrijvingen en kleurenfoto.
Coolia 52/2 Het geslacht Cortinarius in Nederland – IX. Groep 22: Telamonia's met rood velum
(Nico Dam & Thomas W. Kuyper (2009); Coolia 52/2, blz. 87-111)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 22 (zie Coolia 41/4), sporenfiguren, kleurenfoto's, verspreidingskaartjes en beknopte beschrijvingen. Zie ook Coolia 46/2, Coolia 47/3, Coolia 48/4 en Coolia 50/2.
Coolia 53/2 Hoe raak ik thuis in de Boleten - 8. De Roodporieboleten (sectie Luridi)
(Machiel E. Noordeloos (2010); Coolia 53/2, blz. 53-71)
Beschrijvingen, kleurenfoto's en determinatiesleutel tot de Nederlandse Roordporieboleten.
Coolia 54/4 Het geslacht Cortinarius in Nederland - X: Een voorlopige sleutel
(Nico Dam & Thomas W, Kuyper (2011); Coolia 54/4, blz. 189-208)
Een sleutel voor alle Nederlandse soorten, gebaseerd op de kunstmatige groepsindeling, zoals die is gepresenteerd in de voorgaande artikels.
Veldsleutel tot de Melkzwammen van Nederland en België
(Annemieke Verbeeken & Machiel Noordeloos (2011); Coolia 54/4, blz. 208-216)
Deze sleutel loopt vooruit op de bewerking van de Melkzwammen (Lactarius) voor de Flora Agarincine Neerlandica.
Coolia 55/1 Dendrothele in Nederland
(Bernhard de Vries (2012); Coolia 55/1, blz. 21-23)
Determinatiesleutel tot de Nederlandse soorten met microtekeningen en beknopte beschrijvingen.

NMV logoVorige pagina...