Paddestoelenpublicaties waarin een overzicht gegeven wordt

Naast een aantal goede determinatiewerken is het Overzicht van de paddestoelen van Nederland onmisbaar. Niet alleen vindt men hierin alle relevante ecologische gegevens, zoals die in ons land gelden, maar ook bevat het boek verwijzingen naar literatuur met beschrijvingen en afbeeldingen. Verder zijn overzichten handig, omdat veel namen in de loop van de tijd veranderen (= worden aangepast aan nieuwe inzichten en afspraken), zodat op een zeker moment tal van synoniemen voor dezelfde paddestoel bestaan; niet in elk paddestoelenboek zijn dezelfde soorten ook onder dezelfde naam opgenomen! In het Overzicht zijn ook alle oude namen en synoniemen terug te vinden. De los uitgebracht index vormt de ingang.
Net als bij andere soortsgroepen zijn er van paddestoelen ook een officiŽle standaardlijst, een lijst van Nederlandse namen en een Rode Lijst uitgebracht. Verder geven Atlassen met verspreidingskaartjes een idee van de verspreiding van soorten en van hun relatieve zeldzaamheid. Combinaties van overzicht en verspreiding zijn te vinden in regionale publicaties. Tenslotte is er bij enkele paddestoelengroepen onderzoek gedaan naar de ecologie en verspreiding van de Nederlandse soorten. Die soorten zijn taxonomisch ook goed bekeken en voor de Nederlandsze situatie goed omgrensd, zodat aan deze werkjes ook soortsbeschrijvingen en determinatiesleutels konden worden toegevoegd.
Ga direct naar: Overzicht & namenlijsten / Rode Lijst / atlassen / regionale publicaties / speciale uitgaven

Overzicht van alle Nederlandese paddestoelen, namenlijst, Rode Lijst:

Overzicht Overzicht van de Paddestoelen in Nerderland
(E. Arnolds, Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos (red.) (1995))
Gegevens over verspreiding en ecologie van alle tot 1995 bekende Nederlandse macrofungi, met voor iedere soort literatuurverwijzingen naar beschrijvingen en afbeeldingen. Van een aantal nergens anders afgebeelde soorten zijn aquarellen opgenomen. Bovendien zijn bij veel soorten opmerkingen opgenomen die belangrijk kunnen zijn bij de determinatie.
Het boek bevat tevens de Standaardlijst van Nederlandse macrofungi 1995.
Index op het Overzicht Overzicht van de Paddestoelen in Nerderland Supplement 1. Index
(E. Arnolds, Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos (red.) (1996))
Index op het Overzicht van alle opgenomen wetenschappelijke en Nederlandse namen (dus ook synoniemen!).
Namenlijst bij het Overzicht Overzicht van de Paddestoelen in Nerderland Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst
(E. Arnolds, Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos (red.) (1996))
Alfabetische namenlijst van alle geldige Nederlandse en wetenschappelijke namen, zoals opgenomen in het Overzicht. In de lijst worden ook soortcodes en Rode Lijst-status vermeld.
Coolia 43/3 Nederlandse namenlijst voor Myxomyceten
(H. van Hooff & m. de Haan (2000); Coolia 43/3, blz. 138-147)
Initiatief van Hans van Hooff en Myriam de Haan om alle Nederlandse Slijmzwammmen van een Nederlandse naam te voorzien, maar inmiddels vervangen: zie hieronder.
Coolia 49(4)
H. van Hooff (2006): Standaardlijst voor de Nederlandse Myxomyceten (Slijmzwammen). Coolia 49(4): 204-219.
Nieuw en gedegen nomenclatorisch onderzoek dwong tot herziening van de eerder gepubliceerde namenlijst in Coolia (zie hierboven). Nu hebben alle Nederlandse slijmzwammen een correcte wetenschappelijke naam en een mooie Nederlandse naam!
Download deze Coolia in PDF
Coolia 49(4)
H. Lammers, L. Raaijmakers & H. van Hooff (2007): Uitbreiding Nederlandse namenlijst voor Ascomyceten. Coolia 50(4): 192-227.
Sinds het verschijnen van het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' zijn er enorm veel (honderden!) voor ons land nieuwe Ascomyceten ontdekt, met name in de groepen van de kleinere soorten, de zg. 'microfungi'. Bovendien hadden de meeste kleine 'Ascootjes' sowieso nog geen Nederlandse naam. In die leemte is nu voorzien!
Download deze Coolia in PDF
Coolia 45/2 Uitbreiding Nederlandse namenlijst voor Aphyllophorales en Phragmobasidiomycetes
(H.Lammers & K. van de Put (2002); Coolia 45/2, blz. 110-118)
Initiatief van de 'Werkgroep Cristella' tot uitbreiding van de Nederlandse namenlijst met tot nu ontbrekende namen voor Korst- en Trilzwammen.
M. van Vuure Checklist van Russula in Nederland
(M. van Vuure (1992); Coolia 35 supplement, blz. 1-32)
Overzicht van de tot 1992 met zekerheid in Nederland aangetroffen Russula's met een uitgebreide literatuurverwijzing en een alfabetische lijst van epitheta.
Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen
Eef Arnolds & Mirjam Veerkamp (2008)
Dit lijvige rapport werd op 18 oktober 2008 tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de NMV gepresenteerd en uitgerijkt aan het Ministerie van LNV. Het bevat de Rode Lijst en maakt vergelijkingen met de Rode Lijst uit 1996 en met de ons omringende landen. Lees meer op de infopagina.
Rode Lijst Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland
Toelichting op de Rode Lijst
(E.J.M. Arnolds en G. van Ommering (1996))
Rapport IKC Natuurbeheer nr. 24, Wageningen.
Bevat de officiële Rode Lijst van Paddestoelen, en een toelichting daarop, waarin op achtergronden en op specifieke standplaatstypen wordt ingegaan.

Verspreidingsatlassen en Atlas van Nederlandse paddestoelen:

Verspreidingsatlas Verspreidingsatlas van de Paddestoelen van Nederland
(R. Chrispijn, J. Lennie, M. Nauta, M. Veerkamp, E.C. Vellinga (red.) (2000))
De Verspredingsatlas bestaat uit twee delen: I) Agaricales; II) Overige. Deze delen bevatten verspreidingskaartjes van alle Nederlandse macrofungi die zijn opgenomen in het Overzicht.
Voor de kaartjes zijn de gegevens uit het gegevensbestand van 1997 gebruikt.
Atlas Nederlandse Paddestoelen Atlas van Nerderlandse Paddestoelen
(M.M. Nauta en E.C. Vellinga (1995))
Overzicht van verspreiding, ecologische voorkeur en evt. voor- of achteruitgang van 375 soorten macrofungi. Dit is het eerste deel van een serie die is gebaseerd op de gegevens verzameld in het landelijke project paddestoelkartering van de NMV.

Rapportages van deelgebieden van Nederland:

Rapport Wim Kuijs De Paddestoelen van Zeeuws Vlaanderen
(W.D.J. Kuijs (1998)) Tevens verschenen:
De paddestoelen van Walcheren. KNNV 1996
De paddestoelen van Noord-Beveland. KNNV 1993
De paddestoelen van Schouwen-Duiveland. KNNV 1991
De paddestoelen van Zuid-Beveland. KNNV 1988
Deze publicaties zijn het resultaat van jarenlang systematisch inventariseren door Wim Kuijs en de zijnen. Een zeer compleet overzicht van de paddestoelenrijkdom van Zeeland is zo ontstaan.
Paddestoelen in Flevoland Paddestoelen in Flevoland
(red.: G. van Zanen, P. Bremer & H. van der Aa (2000))
Het boekje is verschenen ter gelegenheid van 25 jaar onderzoek naar de verspreiding en ecologie van paddestoelen in Flevoland. Het bevat o.a. tabellen, verspreidingskaartjes en enkele kleurenfoto's van kenmerkende soorten. Uitg.: KNNV-Uitgeverij.
Paddestoelen in de Jordaan Champignons in de Jordaan
(Rob Chrispijn e.a. (1999))
Overzicht van de paddestoelen in en rond Amsterdam, met notities, anekdotes, vondstgegevens, gedichtjes, recepten, tekeningen, kleurenfoto's en wat al niet. 1106 soorten!
Vliegenzwammen op het Rapenburg Vliegenzwammen op het Rapenburg
(Hans Adema, 2008)


Overzicht van de paddenstoelen in de binnenstad van Leiden met foto's en beschrijvingen van bijna alle 250 in deze binnenstad gevonden soorten.
Bekijk het omslag (PDF, 3,1 MB)...
U kunt dit boek bestellen via Natuur en Boek in Naturalis.

Rapportages over bepaalde paddestoelengroepen:

Stekelzwammen & Pruikzwammen De Stekelzwammen en Pruikzwammen van Nederland en BelgiŽ
(E.J.M. Arnolds (2003))
Supplement bij Coolia 46 (2003), met sleutels tot en beschrijvingen en kleurenfoto's van de Stekelzwammen en Pruikzwammen uit Nederland en BelgiŽ. Het geeft een overzicht van verspreiding, ecologische voorkeur en evt. voor- of achteruitgang van stekelzwammen en pruikzwammen. Bij alle soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen
De Aardsterren van Nederland De Aardsterren van Nedereland en BelgiŽ
(Leo M. Jalink (1995))
Supplement bij Coolia 38 (1995), met sleutels tot en beschrijvingen, pentekeningen en kleurenfoto's van de Aardsterren uit Nederland en BelgiŽ. Het geeft een overzicht van verspreiding, ecologische voorkeur en evt. voor- of achteruitgang van de Aardsterren. Bij alle soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen.